"Wij zijn een organisatie die zich inzet voor huishoudens die vanwege hun inkomen uitsluitend aangewezen zijn op de sociale huurwoningmarkt. Wij bieden daarmee een basis aan mensen om deel te nemen aan de maatschappij. Voor de ondernemingsplanperiode 2019-2022 hebben we een groeiambitie en we zetten in op betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit binnen de kaders van een uitstekende dienstverlening met maximale inzet van onze financiële middelen."

Helaas, dit ondernemingsplan is alleen geoptimaliseerd voor tablet & desktop

Toch het plan inzien? Download hem hieronder

Download (.pdf)
1
7
4
2
8
9
5
10
3
6